Điều khoản

[section] [row] [col span__sm=”12″]

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VB9

Tất cả các cược được cung cấp bởi VB9 đã được quản lý chặt chẽ. Quý khách vui lòng đọc kĩ lưỡng.

Theo điều khoản và điều kiện sử dụng trang web và các dịch vụ được cung cấp bởi VB9. Việc truy cập và/ hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách đã đọc, hiểu biết đầy đủ và chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Nếu Quý khách không đồng ý với bất kì Điều khoản và Điều kiện nào của VB9, xin vui lòng không sử dụng bất kì dịch vụ nào của VB9.

[/col] [/row] [/section]